סקריפט #1 – איך להעביר(להעתיק) מכונה עם ManagedDisk לחשבון אחר

שלום לכולם,

אני רוצה להתחיל בפינה חדשה של סקריפטים  שיסיעו לכם לבצע פעולות על גבי פלטפורמת הענן של מיקרוסופט Azure.
החלטתי לפתוח היום בסקריפט שיעזור לבצע העברה (העתקה) של מכונה עם דיסקים מנוהלים (Azure Managed Disk) לחשבון אחר (Subscription).

מה זה Azure Managed Disk?

בקצרה Azure Managed Disk זה דיסקים שניהול האחסון שלהם מתבצע עבורך ברקע.
לפני שהיה קיים השירות Azure Managed DIsk הינו צריכים ליצור Azure Storage Account על מנת שנוכל לאחסן דיסקים (קבצי VHD) לטובת השרתים.
Storage Account היה מוגבל מבחינת כמות IOPS שאפשר לקבל ב-Storage Account ולכן היינו צריכים לשים לב שאנחנו לא עוברים את כמות ה-IOPS ודואגים לחלק למספר Storage Account שונים.

הסקריפט הזה יאפשר להעביר (להעתיק) מכונה מחשבון אחד לשני עם כל הדיסקים כולל Data Disks.
נכון לכתיבת המאמר, אין אפשרות להעביר מכונה עם דיסקים מנוהלים בין Resource Group ו/או Subscription בעזרת הפורטל.

כמה הערות לפני שאציג את הסקריפט:

  • ה-Resource Group בחשבון היעד חייב להיות קיים.
  • ה-Virtual Network בחשבון היעד חייב להיות קיים.
  • המשאבים מועתקים לחשבון היעד בדיוק באותן שמות, סוג הדיסקים והמיקום (Azure Location) כפי שהוא נמצא בחשבון המקור.

להורדת הסקריפט יש לגשת ללינק הבא: Move-VM-With-ManagedDisk-Between-Subscriptions
חשוב לפני הרצת הסקריפט להשלים את הפרמטרים תחת (Source Parameters and Target Parameters)

להלן הסקריפט המלא:

#Source Parameters

#Source Subscription Id
$SourceSubscription='SourceSubscription';
#Source Resource Group of VM
$SourceResourceGroup = 'SourceResourceGroup';
#Source VM
$SourceVMName = 'VMName';

#Set the context to the Source Subscription
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionId:$SourceSubscription;
$SourceVM = Get-AzureRmVM -Name:$SourceVMName -ResourceGroupName:$SourceResourceGroup;
#Source VM StorageProfile
$SRCSTGProfile = $SourceVM.StorageProfile;

#Target Parameters

#Target Subscription Id
$TargetSubscription='TargetSubscription';
#Target Resource Group of VM (+ManagedDisk)
$TargetResourceGroup = 'TargetResourceGroup';

#Target Resource Group of VNET
$TargetVNETResourceGroup = 'TargetVNETResourceGroup';
#Target VNET Name
$TargetVNETName = 'TargetVNETName';
#Target Subnet Name
$TargetSubnetName = 'TargetSubnetName';

#Set the context to the Target Subscription
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionId:$TargetSubscription;

#Copy OS Disk From Source To Target Subscription
$SourceOSDisk = Get-AzureRmResource -ResourceId:"$($SRCSTGProfile.OsDisk.ManagedDisk.Id)";
$DiskType = $SourceOSDisk.Sku.Name -Replace "_";
$diskOSConfig = New-AzureRmDiskConfig -SourceResourceId:$SourceOSDisk.ResourceId -Location:$SourceOSDisk.Location -SkuName:$DiskType -CreateOption Copy;
$TargetOSDisk = New-AzureRmDisk -Disk:$diskOSConfig -DiskName:$SourceOSDisk.Name -ResourceGroupName:$TargetResourceGroup;


#If Data Disk Exist? Copy DataDisk From Source To Target Subscription
if ($SRCSTGProfile.DataDisks) {
	$HashTable = @{};
	Foreach ($DataDisk in $SRCSTGProfile.DataDisks) {
		$SourceDataDisk = Get-AzureRmResource -ResourceId:"$($DataDisk.ManagedDisk.Id)";
		$DiskType = $SourceDataDisk.Sku.Name -Replace "_";
		$diskDataConfig = New-AzureRmDiskConfig -SourceResourceId:$SourceDataDisk.ResourceId -Location:$SourceDataDisk.Location -SkuName:$DiskType -CreateOption Copy;
		$TargetDataDisk = New-AzureRmDisk -Disk:$diskDataConfig -DiskName:$SourceDataDisk.Name -ResourceGroupName:$TargetResourceGroup;
		$HashTable.Add("$($DataDisk.Lun)","$($TargetDataDisk.ID)");
	}
}

#Create VM on Target Subscription

#Target VM configuration
$TargetVM = New-AzureRmVMConfig -VMName:$SourceVMName -VMSize:"$($SourceVM.HardwareProfile.VmSize)";
if ("$($SourceOSDisk.Properties.osType)" -eq 'Windows') {
	$TargetVM = Set-AzureRmVMOSDisk -VM:$TargetVM -ManagedDiskId:$TargetOSDisk.Id -Name:$TargetOSDisk.Name -CreateOption:Attach -Windows;
	} else {
	$TargetVM = Set-AzureRmVMOSDisk -VM:$TargetVM -ManagedDiskId:$TargetOSDisk.Id -Name:$TargetOSDisk.Name -CreateOption:Attach -Linux;
	}

#Add DataDisks According Source VM Luns
if ($HashTable) {
	For ($i=0; $i -lt $HashTable.Keys.Count; $i++) {
		$TargetVM = Add-AzureRmVMDataDisk -CreateOption:Attach -Lun:$i -VM:$TargetVM -ManagedDiskId:"$($HashTable["$i"])" -Name:"$($HashTable["$i"].Split("/")[-1])";
	}
}
#Get the virtual network
$VNet = Get-AzureRmVirtualNetwork -Name:$TargetVNETName -ResourceGroupName:$TargetVNETResourceGroup;
#Get the Subnet
$Subnet = $VNet.Subnets|?{$_.Name -eq $TargetSubnetName};
#Create NIC
$NIC = New-AzureRmNetworkInterface -Name:($TargetVM.Name.ToLower()+'_nic') -ResourceGroupName:$TargetResourceGroup -Location:$TargetOSDisk.Location -SubnetId:$Subnet.Id;
$TargetVM = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM:$TargetVM -Id:$NIC.Id;

#Create VM
New-AzureRmVM -VM:$TargetVM -ResourceGroupName:$TargetResourceGroup -Location:$TargetOSDisk.Location -DisableBginfoExtension;

עד שיהיה לנו תהליך מובנה של מעבר שרתים עם דיסקים מנוהלים בין חשבונות הסקריפט הזה מאוד יכול לסייע לכם.

במידה ויש הערות/הארות אשמח אם תשלחו לי מייל
בהצלחה 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*